biometan

z bioplynu

Kompaktní řešení úplného využití bioplynu.

biometan

z bioplynu

Kompaktní řešení úplného využití bioplynu.

Úprava bioplynu na biometan se stejnými vlastnostmi, jaké má zemní plyn, zajišťuje možnost jeho vtláčení do plynárenské distribuční soustavy, nebo využití jako ekologické pohonné hmoty BioCNG.

Pro úpravu bioplynu na biometan využíváme efektivní a nízkoenergetickou metodu membránové separace.

V České a Slovenské republice zastupujeme výrobce jednotek pro výrobu biometanu – společnost Prodeval.

Tyto jednotky instalujeme a zajišťujeme jejich pravidelný servis.

Naším cílem je dodávka kvalitní technologie, nízké provozní náklady a nonstop servis.

Zajišťujeme výstavbu bioplynových stanic na klíč.

Zajišťujeme  celý řetězec činností – přípravu projektu, inženýring, dodávku technologie, výstavbu i provoz bioplynové stanice.

TÝM OD A DO Z

Struktura týmu je založena na čtyřech hlavních oblastech

Příprava projektu

j

Technologický návrh

m

Projektové řízení

Instalace a servis

technologie

Membránová separace

 

VALOGAZ® - SUŠENÍ A KOMPRESE

Bioplyn je v první fázi zchlazen a vysušen. Suchý bioplyn je následně vháněn pomocí dmychadla do druhé fáze předúpravy – VALOPACK®

Kompaktní, autonomní jednotka na klíč vyvinutá speciálně podle požadavků bioplynové stanice.

Rozložení zařízení a přípojné body navrženy dle stávajícího zařízení.

Kvalitní zařízení určené pro náročné podmínky provozu v bioplynových stanicích.

VALOPACK® - SEPARACE H2S, VOC A SILOXANŮ

Bioplyn je v první fázi zchlazen a vysušen. Suchý bioplyn je následně vháněn pomocí dmychadla do druhé fáze předúpravy – VALOPACK®

Kompaktní, autonomní jednotka na klíč vyvinutá speciálně podle požadavků bioplynové stanice.

Rozložení zařízení a přípojné body navrženy dle stávajícího zařízení.

Kvalitní zařízení určené pro náročné podmínky provozu v bioplynových stanicích.

Rozložení zařízení dle možností dispozice na stávající bioplynové stanici

Kontinuita provozu i během výměny aktivního uhlí

Optimalizace životnosti aktivního uhlí

VALOPUR® - MEMBRÁNOVÁ JEDNOTKA

Pomocí kompresoru je bioplyn stlačen do membránových modulů. Úprava bioplynu na biometan je založena na použití vysoce selektivních membrán, které umožňují výtěžnost  > 99 % metanu z bioplynu.

Jednoduché a robustní

Automatické přizpůsobení kolísání toku a složení, vysoká provozní flexibilita, přímé dodávky do plynárenské distribuční soustavy.

Čisté a ekologické

Žádná spotřeba vody nebo chemických produktů.

Modulární

Zvýšení kapacity jednoduchým přidání membrán a úpravou provozních parametrů.

Kompaktní rozměry

Využití odpadního tepla kompresoru

Odpadní teplo kompresoru může být využito dle potřeb BPS.

Membránová separace

Membránová separace je nejvyužívanější metodou úpravy bioplynu na biometan. Její výhody jsou především kompaktní rozměry, automatický provoz bez využití pracovního média, nízké provozní náklady a jednoduchý princip separace zajišťující spolehlivost celého systému.

Základem technologie jsou membránové moduly s dutými polymerovými vlákny, ve kterých dochází k separaci jednotlivých molekul plynu. Menší molekuly plynů jako je oxid uhličitý (CO2), kyslík (O2) a dusík (N2) prochází stěnou membrány mimo vlákno, zatímco větší molekuly metanu (CH4) v membráně zůstanou a proudí vnitřkem vlákna. Nezbytnou součástí jednotky je předúprava pomocí aktivního uhlí, která ještě před vstupem bioplynu do membrán odstraní sulfan, siloxany a VOC.

 

obchod s biometanem

Vtláčení do distibuční soustavy & plnicí stanice

Jsou dva hlavní způsoby obchodu s biometanem. Nejlepší je kontinuální vtláčení do plynárenské distribuční sítě. Druhou možností je plnění biometanu ve formě CNG do zemědělské techniky, osobních a nákladních automobilů.

vtláčení do distribuční soustavy

Nejvýhodnějším způsobem využití energetického potenciálu biologicky rozložitelného odpadu je nepřetržitá výroba biometanu a jeho kontinuální vtláčení do plynárenské distribuční soustavy. Hlavní podmínkou je přítomnost vysokotlakého plynovodu nedaleko bioplynové stanice. 

 

plnicí  stanice BIOCNG

Úplné synergie membránové separační jednotky a stávající bioplynové stanice dosáhneme instalací vtláčecí BioCNG stanice. Jednotka umožňuje využívat část výroby biometanu jako biopalivo vozového parku.

Pro zvýšení ekonomické návratnosti může být plnicí stanice BioCNG zpřístupněna také veřejnosti. Při využití samoobslužného terminálu probíhá platba platební či identifikační kartou bez nutnosti obsluhy. 

Úplné synergie membránové separační jednotky a stávající bioplynové stanice dosáhneme instalací vtláčecí BioCNG stanice. Jednotka umožňuje využívat část výroby biometanu jako biopalivo vozového parku.

Pro zvýšení ekonomické návratnosti může být plnicí stanice BioCNG zpřístupněna také veřejnosti. Při využití samoobslužného terminálu probíhá platba platební či identifikační kartou bez nutnosti obsluhy.

 

Výstavba bioplynových stanic

Na klíč zajišťujeme výstavbu bioplynových stanic všech kapacit od 100 kW do 3500 kW, zemědělských i odpadářských.

 Zařídíme pro vás všechny činnosti nutné pro provozování bioplynové stanice.

  • Příprava projektu – technologický koncept, ekonomická analýza, využití bioplynu, harmonogram
  • Inženýrské činnosti – projektová dokumentace, povolovací procesy
  • Výstavba – povrchová stavba, podzemní stavba, dodávka technologie
  • Provoz a servis – uvedení do provozu, sledování technologií, biologie procesu, servisní středisko

 Našim cílem je dodání kompletního servisu pro provozovatele a dlouhodobé partnerství.

reference

Rapotín BPS

Kapacita bioplynu: 150 – 260 Nm³
Produkce biometanu: 90 – 150 Nm³/h

Obsah CH4 v biometanu:

CH4 > 97 %

Výtěžnost > 99,5 %

GAEC du Champ-Fleury

Kapacita bioplynu: 100 – 140 Nm³/h
Produkce biometanu: 55 – 65 Nm³/h

Obsah CH4 v biometanu:

CH4 > 97 %

Výtěžnost > 99,5 %

Aquapole

Kapacita bioplynu: 100 – 550 Nm³/h
Produkce biometanu: 65 – 360 Nm³/h

Obsah CH4 v biometanu:

CH4 > 97 %

Výtěžnost > 99,5 %

SCEA Longchamps

Kapacita bioplynu: 90 – 140 Nm³/h
Produkce biometanu: 50 – 80 Nm³/h

Obsah CH4 v biometanu:

CH4 > 97 %

Výtěžnost > 99,5 %

Servis

Nonstop podpora a servis

Náš tým profesionálních techniků zajišťuje pravidelný servis jednotek. Naše jednotky jsou napojeny na diagnostiku a monitorovací centrum v režimu 24/7, 365 dní v roce vč. hotline. V případě potřeby zásahu našeho technika jsem vám kdykoliv k dispozici, dojezd na místo instalace garantujeme do 6ti hodin od nahlášení závady. Disponujeme širokou škálou náhradních dílů.

Kontakt

BIOMETHANE CE s.r.o.

Jihlavská 1558/21

140 00 Praha 4 — Michle

IČ:07236735

E-mail: info@biomethane-ce.cz

PRODEVAL FRANCIE

Rovaltain, Parc du 45ème Parallèle 26300

Châteauneuf-sur-Isère FRANCE

BP 22145 – VALENCE CEDEX 9 FRANCE

10 + 3 =

IČO 07236735

Jihlavská 1558/21

140 00  Praha 4

+420 608 424 545

ČLEN SKUPINY: